Buiksloterweg 99 1031 CJ Amsterdam
Maandag tot en met vrijdag : 8.00 - 17.00 Tel: 020 636 0258

Afspraak maken

Wij hebben iedere werkdag spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Voor eenvoudige vragen kunt u zich ook opgeven voor het telefonisch spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid. Het is haar taak om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten en van de tijd die daarvoor nodig is. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Patiëntenportaal

U kunt ook contact onderhouden met de dokter via het patiëntenportaal. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Vraag de assistente om een inlogcode. In ons patiëntenportaal kunt u vragen stellen, uitslagen ontvangen en voorlichtingsmateriaal bekijken.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. De assistente plant dan een langere afspraak voor u in.

Huisbezoek

Als het u niet lukt om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor patiënten die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.