Buiksloterweg 99 1031 CJ Amsterdam
Maandag tot en met vrijdag : 8.00 - 17.00 Tel: 020 636 0258

Urineonderzoek

Onderzoek van urine bij verdenking op of controle van een blaasontsteking, is direct mogelijk wanneer u de urine vóór 15:00 uur bij de assistente inlevert.

Urine wordt uitsluitend geaccepteerd in een urinepotje. Bij de balie van de praktijk zijn deze potjes gratis verkrijgbaar.

Om tot een juiste diagnose te komen, wordt u bij het inleveren gevraagd een vragenformulier in te vullen. Hiervoor maken wij gebruik van het systeem Health Communicator.

Meestal hoort u de uitslag al binnen een paar minuten.